TAVOITTEET

RATSUK_MAYYA_IMG_7633Ihmisten ja ympäristön turvallinen tulevaisuus tehdään tänään ja sen tekijöitä olemme me kaikki yhdessä kansallisuudesta tai iästä riippumatta. Minä olen vaasalainen ja haluan vaikuttaa oman kotipaikkakuntani asioihin. Elämän tärkeitä asioita ovat ekologia, terveys, koulutus, työ ja tasa-arvo. Haluan taata, että jokainen ihminen saa tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä elämässään. Tavoitteena on edistää paikkakuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä omassa kunnassa. Minä haluan tulla tekemään Vaasasta parempaa kaupunkia.

Vaaliteemani ja tavoitteeni

Sydäntä lähellä ja oman elämän kautta tärkeitä asioita minulle ovat kuntalaisten hyvinvointi, terveys, koulutus, työelämä ja monikulttuurisuus.

Koulutus ja työelämä

Haluan, että yritykset olisivat kiinnostuneita osallistumaan ammatilliseen koulutukseen ja tarjoamaan opiskelijoille harjoittelu- sekä työpaikkoja. Työharjoittelu on hyvää mahdollisuus saada työkokemusta ja verkostoitua alan ihmisten kanssa. Esimerkiksi liiketalouden alan koulutuksessa olevien opiskelijoiden on muita hankalampi löytää harjoittelupaikka resurssien puutteen takia yrityksissä. Kannattaa informoida paremmin tilaisuudesta ottaa harjoittelijoita ja anoa tarvittaessa tätä varten tukea. Yksinyrittäjiä ja freelancereita voidaan tukea kunnan tarjoamalla verkostoitumismahdollisuuksilla ja työtiloilla: business incubator, startup sauna jne.

Monikulttuurisuus

Haluan että kotoutuminen ja työllistyminen nopeutuisivat ja kotouttamistoimenpiteet olisivat nykyistä paremmin maahanmuuttajan henkilökohtaisen tarpeen huomioivia. Kuntien on järjestettävä turvallisia tiloja ja matalan kynnyksen paikkoja, joissa eri sosioekonomisista lähtökohdista tulevat ihmiset voivat kohdata toisiaan. On tarkeä, että maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta parantuu ja että tarjotaan keinoja kehittää omakielistä tiedotusta. Se voisi olla vapaaehtoisjärjestöjen toiminta, joka muun muassa antaa mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. Jokainen voi osallistua näihin talkoisiin omilla ideoillaan sekä jakaa niitä toisille.

Terveys 

Fyysisen ja mielenterveyden edistäminen on kestävän kehityksen edellytys. Urheiluseuroilla on erittäin hyvät tilaisuudet vaikuttaa terveyden edistämiseen ja terveiden elämäntapojen muodostumiseen. Mutta urheilun ja liikunnan harrastaminen on viime vuosina muodostunut monelle ihmisille liian kalliiksi. Seurojen ja kunnan yhdessä tekemä yhteistyö voi tarjota uusia resursseja. Haluan että urheiluseurat saavat mahdollisuuksia, jotta ne voivat järjestää ja tarjota toimintaa kaikille iästä ja tuloista riippumatta.

Hyvinvointi

Haluan että Vaasan kaupunki olisi siisti ja luonto säilyisi puhtaana. Keskustorilla ja ympäri Vaasa on aivan liian paljon roskia. Haluan, että Vaasan yritykset sekä toimijat olisivat velvollisia huolehtimaan oma työalueen siisteydestä sekä kiinnostuneita ostamaan lisää siivouspalvelua. Nuoria sekä työttömiä voisi palkata töihin siistimään paikkoja kesällä ja ympäri vuoden.