SWE

RATSUK_MAYYA_IMG_7638 copy

Jag är född i Sibirien i Sovjetunionen. Jag studerade vid Universitetet i Moskva. Till professionen är jag jurist. Jag gifte mig med en man från Litauen och flyttade till Finland år 2013.

Jag har avslutat en yrkeshögskoleexamen i Finland och studerar för närvarande lärlingsjobbtränare.

Jag är en jobbrådgivare SPR loppmarknad i 4,5 år. Uppgifterna inkluderar att bekanta medarbetarna med arbetsuppgifter, vägleda dem genom arbetsplatser och ge ytterligare möjligheter att gå in i arbetslivet eller studera.

I personalen ingår ofta invandrare, delvis funktionshindrade, långtidsarbetslösa, rehabilitatorer för psykisk hälsa och missbruk och andra klienter i rehabiliteringsarbete.

Jag tar varje angelägenhet som kommer i min väg på allvar och försöker sköta dem som om de vore egna angelägenheter. Bäst är de om de har förverkligats på bästa sätt. Min slogan är ”Jag tar hand om detta”.

Som tränare arbetar jag innovatör, aktivator, koordinator, jägaren så långt som möjligt, ett nätverk av veteranledare etc. Det bästa med att kunna göra det, från intressen.

Jag njuter av idéer och att utveckla dem och att jag får vara med och utveckla något nytt och bättre.

Jag gillar inredning från återvunnet material, fotografi, animering och videotillverkning, stavgång. Ekologi och användning av återvunnet material är viktigt för mig.

Människorna och tryggheten i miljön i framtiden är det vi åstadkommer idag och vi är medverkande faktorer i allt detta oberoende av nationalitet och ålder.

Jag är från Vasa och jag vill påverka det som händer på min hemort. Viktiga saker i livet är ekologi, hälsa, utbildning, arbete och jämställdhet. Jag vill verka för att varje människa får en jämställd möjlighet att gå framåt i livet. Min målsättning är att befrämja invånarnas välbefinnande och trivsel i sin hemkommun. Jag vill göra Vasa till en bättre stad.

Jag vill att föreningarna ska bli intresserade av att bistå yrkesutbildningen med praktikplatser likväl som arbetsplatser. Arbetspraktik är en bra möjlighet att få arbetserfarenhet och nätverk till människor inom det egna arbetsområdet. Exempelvis de som studerar inom det merkantila området har svårare än andra att hitta en praktikplats på grund av företagens resursbrist. Det lönas att informera bättre om möjligheten att ta emot praktikanter och att få stöd för att göra detta. Egenföretagarna och frilansarna kan man stöda genom nätverksmöjligheter i kommunen och på arbetsplatser; businessincubarer, start up sauna och så vidare.

Jag vill att integrationen och sysselsättningen påskyndas och att integrationsåtgärderna och möjligheten att ta immigranternas personliga behov i beaktande ska bli bättre än i nuläget. Kommunerna kunde ordna säkra ställen med låg tröskel för att komma till så att människor med olika socioekonomiska utgångslägen kan mötas. Det är viktigt att ledningen och rådgivningen av immigranterna förbättras och att sätt för att utveckla informationen på det egna modersmålet finns tillgängliga. Det skulle kunna höra till de frivilliga organisationernas verksamhetsområde  att verka för möjligheter att bevara det egna språket och kulturen. Var och en skulle kunna delta i dessa talkon med egna idéer och dela med sig av dem till andra.