SWE

RATSUK_MAYYA_IMG_7638 copy

Jag är född i Sibirien i Sovjetunionen. Jag studerade vid Universitetet i Moskva. Till professionen är jag jurist. Jag gifte mig med en man från Litauen och flyttade till Finland år 2013.

Jag har avslutat en yrkeshögskoleexamen i Finland och studerar för närvarande lärlingsjobbtränare.

Jag är en jobbrådgivare SPR loppmarknad i 3,5 år. Uppgifterna inkluderar att bekanta medarbetarna med arbetsuppgifter, vägleda dem genom arbetsplatser och ge ytterligare möjligheter att gå in i arbetslivet eller studera.

I personalen ingår ofta invandrare, delvis funktionshindrade, långtidsarbetslösa, rehabilitatorer för psykisk hälsa och missbruk och andra klienter i rehabiliteringsarbete.

Jag tar varje angelägenhet som kommer i min väg på allvar och försöker sköta dem som om de vore egna angelägenheter. Bäst är de om de har förverkligats på bästa sätt. Min slogan är ”Jag tar hand om detta”.

Som tränare arbetar jag innovatör, aktivator, koordinator, jägaren så långt som möjligt, ett nätverk av veteranledare etc. Det bästa med att kunna göra det, från intressen.

Jag njuter av idéer och att utveckla dem och att jag får vara med och utveckla något nytt och bättre.

Jag gillar inredning från återvunnet material, fotografi, animering och videotillverkning, stavgång. Ekologi och användning av återvunnet material är viktigt för mig.

De gröna står mig överlägset närmast mitt synsätt och mina värderingar och självklart är jag intresserad av att komma med och göra Vasa stad till en bättre stad. Mitt tema för valet är min målsättning. Saker som ligger mig varmt om hjärtat genom mitt eget liv är invånarnas välbefinnande, hälsa, utbildning, arbetsliv och multikulturalism.

Sedan 2017 är jag medlem i Vasa-invandrarrådet.

Människorna och tryggheten i miljön i framtiden är det vi åstadkommer idag och vi är medverkande faktorer i allt detta oberoende av nationalitet och ålder.

Jag är från Vasa och jag vill påverka det som händer på min hemort. Viktiga saker i livet är ekologi, hälsa, utbildning, arbete och jämställdhet. Jag vill verka för att varje människa får en jämställd möjlighet att gå framåt i livet. Min målsättning är att befrämja invånarnas välbefinnande och trivsel i sin hemkommun. Jag vill göra Vasa till en bättre stad.

Utbildning och arbetsliv

Jag vill att föreningarna ska bli intresserade av att bistå yrkesutbildningen med praktikplatser likväl som arbetsplatser. Arbetspraktik är en bra möjlighet att få arbetserfarenhet och nätverk till människor inom det egna arbetsområdet. Exempelvis de som studerar inom det merkantila området har svårare än andra att hitta en praktikplats på grund av företagens resursbrist. Det lönas att informera bättre om möjligheten att ta emot praktikanter och att få stöd för att göra detta. Egenföretagarna och frilansarna kan man stöda genom nätverksmöjligheter i kommunen och på arbetsplatser; businessincubarer, start up sauna och så vidare.

Mångkulturalism

Jag vill att integrationen och sysselsättningen påskyndas och att integrationsåtgärderna och möjligheten att ta immigranternas personliga behov i beaktande ska bli bättre än i nuläget. Kommunerna kunde ordna säkra ställen med låg tröskel för att komma till så att människor med olika socioekonomiska utgångslägen kan mötas. Det är viktigt att ledningen och rådgivningen av immigranterna förbättras och att sätt för att utveckla informationen på det egna modersmålet finns tillgängliga. Det skulle kunna höra till de frivilliga organisationernas verksamhetsområde  att verka för möjligheter att bevara det egna språket och kulturen. Var och en skulle kunna delta i dessa talkon med egna idéer och dela med sig av dem till andra.

Hälsa

Befrämjande av den fysiska och den psykiska hälsan är en förutsättning för en bestående utveckling. Idrottsföreningarna har mycket goda möjligheter att inverka på befrämjandet av hälsan och att verka för att befrämja hälsosamma livsstilar. Men idrottandet och motionsutövningen har under senare år visat sig vara för dyr för många. Det samarbete som föreningarna och kommunen bedriver kan ge mera resurser. Jag vill att idrottsföreningarna ges möjligheter att kunna ordna och erbjuda verksamhet för alla oavsett ålder och inkomst.

Välmående

Jag vill att Vasa stad ska vara städad och att naturen ska bevaras ren. På torget i centrum och runt omkring i Vasa finns det alldeles för mycket skräp. Jag vill att företagarna i Vasa liksom de som verkar där ska vara skyldiga att ombesörja att det egna området hålls snyggt och intresserade av att anlita mera städtjänster. Unga och arbetslösa skulle kunna anställas för att snygga upp områdena på sommaren och under resten av året.