TAVOITTEET

RATSUK_MAYYA_IMG_7633Ihmisten ja ympäristön turvallinen tulevaisuus tehdään tänään ja sen tekijöitä olemme me kaikki yhdessä kansallisuudesta tai iästä riippumatta. Minä olen vaasalainen ja haluan vaikuttaa oman kotipaikkakuntani asioihin. Elämän tärkeitä asioita ovat ekologia, terveys, koulutus, työ ja tasa-arvo. Haluan taata, että jokainen ihminen saa tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä elämässään.

Haluan, että yritykset olisivat kiinnostuneita osallistumaan ammatilliseen koulutukseen ja tarjoamaan opiskelijoille harjoittelu- sekä työpaikkoja. Työharjoittelu on hyvää mahdollisuus saada työkokemusta ja verkostoitua alan ihmisten kanssa. Esimerkiksi liiketalouden alan koulutuksessa olevien opiskelijoiden on muita hankalampi löytää harjoittelupaikka resurssien puutteen takia yrityksissä. Kannattaa informoida paremmin tilaisuudesta ottaa harjoittelijoita ja anoa tarvittaessa tätä varten tukea. Yksinyrittäjiä ja freelancereita voidaan tukea kunnan tarjoamalla verkostoitumismahdollisuuksilla ja työtiloilla: business incubator, startup sauna jne.

Haluan että kotoutuminen ja työllistyminen nopeutuisivat ja kotouttamistoimenpiteet olisivat nykyistä paremmin maahanmuuttajan henkilökohtaisen tarpeen huomioivia. Kuntien on järjestettävä turvallisia tiloja ja matalan kynnyksen paikkoja, joissa eri sosioekonomisista lähtökohdista tulevat ihmiset voivat kohdata toisiaan. On tarkeä, että maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta parantuu ja että tarjotaan keinoja kehittää omakielistä tiedotusta. Se voisi olla vapaaehtoisjärjestöjen toiminta, joka muun muassa antaa mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin säilyttämiseen. Jokainen voi osallistua näihin talkoisiin omilla ideoillaan sekä jakaa niitä toisille.